Over IVI

IVI meent dat de vereiste accuratesse en zorgvuldigheid alleen kan worden nagestreefd door alle vertalingen door zogenoemde native speakers, oftewel moedertaalsprekers, te laten controleren zonder dat die extra kosten u in rekening worden gebracht.

Kwaliteit, snelheid, betrouwbaarheid en zorgvuldigheid door ervaring en deskundigheid. Natuurlijk ook voor al uw beëdigde vertalingen. Wbtv nummer 402

© 2020 Italiaans Vertaalbureau Intermedio